Slovník TZ-one anglicko-český velký

Slovník TZ-one anglicko-český velký
Cena: 5,99 €
Kategorie: Reference
Žádná hodnocení
Datum vydání: 9 červenec 2013
Firma: Tomas Zahradnicek
Velikost: 68.86 MB
Verze: 1.0
Typ aplikace: iPhone / iPod Touch

Popis

ANGLICKO-ČESKÝ/ ČESKO-ANGLICKÝ VELKÝ SLOVNÍK - TZ-one (ENGLISH-CZECH/ CZECH-ENGLISH LARGE DICTIONARY)

Slovník obsahuje cca 98 000 hesel a 220 000 jejich ekvivalentů.

Určeno pro práci, studium, cestování i každodenní využití.
Ověřená a aktuální slovní zásoba. Slova obecná, hovorová, vulgární, ale i odborná terminologie.
Knižní verze (1 200 stran) tohoto slovníku byly prodány již tisíce kusů v několika aktualizovaných vydáních. K dispozici i verze na CD (v SW ABBYY Lingvo).
Slovníky TZ-one byly několikrát oceněny v prestižní soutěži "Slovník roku".

Slovní zásoba je převážně soudobá, respektuje frekvenci užití. Výběr hesel je více zacílen na hovorový jazyk, nevyhýbá se ani výrazům slangovým či dokonce nevhodným a vulgárním, se kterými se při běžné mluvě můžete setkat. Slovník zachycuje též některé základní odborné termíny z oblasti vědy (např. matematiky, chemie, medicíny), techniky (strojírenství, stavebnictví, architektury, elektrotechniky, výpočetní techniky atd.) a ekonomiky.
Při práci na slovníku bylo vycházeno z anglických slovníků renomovaných nakladatelství.

Vlastnosti:
• Fulltextové i "postupné" hledání.
• Zpětný překlad přeloženého slova.
• Historie - každé zobrazené heslo (jeho detail) je uloženo v historii.
• Záložky (oblíbené) - slova můžete přidávat do seznamu oblíbených položek.
• Nastavení - změna velikosti písma, volba typu hledání atd.
• Uživatelské rozhraní v češtině.
• Zvukový výstup anglických hesel (online).
• Přepis britské i americké výslovnosti u všech hlavních hesel.
• Důkladná gramatická charakteristika anglicko-české části hesláře. U každého anglického hesla je určen slovní druh. K podstatným jménům je připojena informace o počitatelnosti. Pokud je plurál počitatelných podstatných jmen tvořen nepravidelně nebo jinak než obvyklou příponou -(e)s, je poznamenán v závorce. Ke slovesům v základním tvaru (infinitivu) jsou uvedeny další čtyři základní slovesné tvary (3. os. přítomného času prostého, ingový tvar, minulý čas, příčestí minulé), a to v případě nepravidelných sloves nebo sloves, které mají odchylky od regulérního tvoření těchto tvarů.
• Přehled nepravidelných anglických sloves + podrobné časování (všechny časy) 263 anglických nepravidelných sloves.
• Stručný přehled britské gramatiky v příloze.
• Základní frazeologie je doplněna o fráze, konkrétní spojení, významové charakteristiky a příklady užití.
• Funguje offline bez nutnosti připojení k internetu.
• Slovník je maximálně přehledný a srozumitelný. Umožňuje okamžité vyhledávání.

Bonus: Bezplatný přístup do on-line slovníků projektu e-Slovníky.cz (www.e-slovniky.cz)

Nainstalovat / Zobrazit v App Store

Náhled obrazovky aplikace


Uživatelské recenze

blog comments powered by Disqus

Nainstalovat

NainstalovatZobrazit v App Store