Můj Vodafone

Můj Vodafone
Cena: ZDARMA
Kategorie: Produktivita
hodnocení: iPhone/iPad App - Můj Vodafonehodnocení: iPhone/iPad App - Můj Vodafonehodnocení: iPhone/iPad App - Můj Vodafonehodnocení: iPhone/iPad App - Můj Vodafonehodnocení: iPhone/iPad App - Můj Vodafone 5 hodnocení
Datum vydání: 27 březen 2012
Firma: Vodafone Czech Republic a.s.
Velikost: 1.90 MB
Verze: 1.2
Typ aplikace: iPhone / iPod Touch

Popis

Aplikace Můj Vodafone vám umožní jednoduchý přístup k vašemu účtu. Stačí se přihlásit svým telefonním číslem a heslem a informace máte jak na dlani.

V Aplikaci najdete:
-Chytrý přehled: informace o útratě za služby Vodafonu
-Využití dat: informace o čerpání dat z internetového balíčku
-Poslední Vyúčtování a Informace o kreditu: stav úhrady a výše posledního Vyúčtování (tarifní zákazník), výše kreditu a jeho vypršení (zákazník s předplacenou kartou)
-Zakoupení FUP: dokoupení dodatečného FUP limitu pro váš internetový balíček

A to nejdůležitější nakonec - aplikace Můj Vodafone je zcela zdarma v České republice i v zahraničí. Při jejím používání ani nečerpáte data ze svého internetového balíčku.


ENGLISH:
My Vodafone application allows easy access to your account. Simply login with your phone number and password and the information is there at the palm of your hand.

My Vodafone features:
-Smart Overview: information about the spending on Vodafone services
-Data Usage: information about the usage of data from the internet bundle
-Last Bill and Information on credit: amount and state of Bill settlement (postpaid customer), information on credit and its validity (prepaid customer)
-Buy FUP: buying of additional FUP limit for your internet bundle

And last but not least: The use of My Vodafone is free of all charges, both in the Czech Republic and abroad. When you are using it, no data from your internet bundle are deducted, either.

Nainstalovat / Zobrazit v App Store

Náhled obrazovky aplikace


Uživatelské recenze

blog comments powered by Disqus

Nainstalovat

NainstalovatZobrazit v App Store