SERVIS 24 - Mobilní banka

SERVIS 24 - Mobilní banka
Cena: ZDARMA
Kategorie: Obchod/Finance
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka 461 hodnocení
Datum vydání: 4 leden 2012
Firma: Ceska sporitelna, a.s.
Velikost: 57.90 MB
Verze: 4.5.2
Typ aplikace: iPhone / iPod Touch

Popis

NABÍDKA VE VEŘEJNÉ ZÓNĚ:
• Vyhledávání poboček a bankomatů České spořitelny. U každého bodu zájmu je uvedena adresa a otevírací doba. Vyhledávat můžete buď nejbližší pobočky / bankomaty nebo zadáním textového řetězce. Aplikace nabízí navigaci k vybranému cíli.
• Důležité kontakty.

NABÍDKA PRO REGISTROVANÉ:
• Podpora více uživatelů na jednom přístroji a možnost pojmenování uživatelského profilu.
• Zobrazení zůstatku na účtech.
• Platby na účty všech bank v ČR. Platby lze zadat buď jako nové, ze seznamu příjemců, opakováním položky transakční historie, nebo pomocí QR kódu.
• Skenování složenek. Unikátní služba umožňuje zrychlenou platbu poštovních poukázek „A“. Po nafocení složenky aplikace rozpozná vytištěnou částku a bankovní spojení a vyplní tyto údaje do příkazu k úhradě.
• Mezinárodní platby v EUR.
• Online získání půjčky, kontokorentu nebo kreditní karty pro klienty s předschváleným úvěrovým limitem.
• Kalkulačka půjčky a konsolidace s telefonním poradentsvím do 15 minut.
• Zabezpečení Vašich účtů prostřednictvím denního a měsíčního limitu pro převáděné částky.
• Změna limitů platebních karet, zablokování ztracené karty a objednání nové. Odblokování nalezené karty.
• Potvrzení na e­mail k zadané platbě nebo vytvoření šablony pro budoucí použití.
• Synchronizace šablon příjemců s internetbankingem.
• Vyhledávání v transakční historii. Platby můžete filtrovat podle data zadání nebo podle typu (příchozí, odchozí, všechny).
• Dobíjení předplacených karet u mobilních operátorů.
• Zablokování aplikace v internetbankingu, na Lince SERVIS 24 (+420 956 777 956) nebo trojím chybným zadáním hesla pro Mobilní banku.

POSTUP REGISTRACE:
Registrace je dostupná uživatelům služby SERVIS 24 Internetbanking.
1. Přihlaste se do internetbankingu na www.servis24.cz. V záložce Nastavení vyberte volbu Mobilní banka.
2. Vytvořte si Heslo pro Mobilní banku a poznamenejte Jednorázový kód. Nastavení potvrďte přes SMS nebo klientským certifikátem.
3. Ve stažené aplikaci zvolte „Aktivujte své zařízení“ a na poslední straně průvodce zadejte své Klientské číslo, Heslo pro mobilní banku, Jednorázový kód a zadejte název profilu.
4. Po volbě Aktivovat se Vám aplikace SERVIS 24 aktivuje. Při dalším přihlášení zadávejte jen Heslo pro Mobilní banku.

======================

FEATURES FOR ALL USERS:
• Searching for Česká spořitelna branches and ATMs. The address and opening hours are provided for each point of interest. You can search either for the nearest branch/ATM or by entering a text chain. The application offers navigation to the selected point of interest.
• Important contacts.

FEATURES FOR REGISTERED USERS ONLY:
• Device sharing by multiple users.
• Displaying the account balance.
• Payments to the accounts of all banks in the Czech Republic. Payments may be entered as new, from the list of payees, by repeating a transaction history item or by scanning a QR code.
• Scanning of postal orders. This unique service allows for an expedite payment of A-type postal orders. After the postal order is scanned, the application recognises the printed amount and bank details and fills in these details directly into the payment order.
• International payments in EUR.
• Online acquiring of a loan, an overdraft loan or a credit card by clients with pre­approved loan limit.
• Loan consolidation calculator and telephone advisory within 15 minutes.
• Securing your accounts via the daily limit for transferred amounts.
• Change of payment card limits, lost card blocking and new card ordering. Unblocking of a found card.
• Confirmation of entered payments sent to the email or generation of a template for future use.
• Synchronisation of payee list with Internetbanking.
• Searching the transaction history. You may filter payments by the entry date or by their type (incoming, outgoing, all).
• Charging of pre­paid SIM cards.
• Blocking the application in Internetbanking via the SERVIS 24 line (+420 956 777 956) or by treble incorrect entry of the Mobile Bank password.

Nainstalovat / Zobrazit v App Store

Náhled obrazovky aplikace


Uživatelské recenze

SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
Matlas64
Super
Dobrá aplikace, ale ocenil bych přehled všech produktů, tak jak je vidím Servis 24 - Internetbanking. Možnost skenování složenek je bomba...
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
Karel Donovalsky
Zklamání
Na aplikaci jsem čekal velmi dlouho, proto jsem myslel, že toho nabídne více. Navic je aplikace nestabilní. Scan složenek nefunkční. Nemožnost aktivace na více zařízeních. Neustále musím rozbalovat účty v seznamu, abych zjistil co u nich mohu provést za akce. Nejistota výsledku platby při přerušení spojení po odeslání platby. Nechráněný soubor pro zabezpečení. Dosahuje asi třetiny toho co nabízí aplikace CSOB.
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
Bubák01
Průměr
Aplikace je jednoduchá, elegantní a funkční. Ve srovnání třeba s ČSOB, kde mám druhý účet, toho sice zvládá polovinu, ale jako základ bohatě stačí ;)Srážím ale hvězdu za chybějící verzi pro iPad a hlavně za nemožnost aktivovat si na více zařízeních - rád bych měl aplikaci na telefonu i tabletu...
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
licanulla
Crashes on startup
iOS 8.4.1
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
volodp
Finally catching up
Well done. With the version 3.0 the app is (long overdue) on par with the competition. Function-wise it has been good for some time already but the UI was rather simple and not having an iPad version or not having an iPhone 6/6+ resolution support was quite embarrassing for such a serious financial institution.
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
 Petrsi
Good start and also for iPad ;-)
I hope for more services in near future. Good start anyway
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
Swwain
Good but...
In latest version QR payment is not working, really annoying (iPhone 6 iOS 8) Also the TouchID is still not implemented.
blog comments powered by Disqus

Nainstalovat

NainstalovatZobrazit v App Store