PoNaK

PoNaK
Cena: ZDARMA
Kategorie: Knihy
hodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaK 2 hodnocení
Datum vydání: 17 listopad 2011
Firma: Kancelarske stroje s.r.o.
Velikost: 6.67 MB
Verze: 1.1.8
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Popis

Národní knihovna České republiky uchovává světově proslulá i méně známá vzácná díla písemného a dokumentárního dědictví lidstva. Aplikace PoNaK – Poklady Národní knihovny České republiky zpřístupňuje výběr z těchto fondů.
Třicet vzácných rukopisů, barokních grafik, cestopisů a historických map z oblasti střední Evropy představuje poklady, jejichž originály mohou být k vidění jen velmi zřídka na výstavách. Vynikající digitální kopie upravené pro prezentaci v iPadu, iPhonu a iPodu poskytují fascinující podívanou na tyto literární skvosty. Za prohlédnutí rozhodně stojí obrazový rukopis Codex pictoricus Mexicanus od českého jezuity Ignáce Tirsche nebo cestopis Relatio cuiusdam missionarii Austriaci catholici de itinere Asoviam et Taganrog. Rukopisy a další dokumentární díla se dají prohlížet pouze ve výběru stránek.

The National Library of the Czech Republic accommodates in its vaults the world-famous as well as less known rare works of the written and documentary heritage of the mankind. The App PoNaK - Treasures of the National Library of the Czech Republic presents an exquisite selection of these holdings.
Thirty precious manuscripts, Baroque graphic works, travell books, and historical maps from the Central European region, all represent treasures whose originals can be seen only very rarely at exhibitions. The brilliant, comprehensive digital copies of the originals - formatted for presentation on iPad, iPhone and iPod - provide a fascinating insight into the treasures kept in the National Library of the Czech Republic. Definitely worth viewing is the pictorial manuscript Codex Pictoricus Mexicanus by Czech Jesuit Ignatz Tirsch, or the travel book Relatio cuiusdam missionarii Austriaci catholici de itinere Asoviam et Taganrog and of course many others. The manuscripts and other documents can be browsed only in the selection of pages.

Nainstalovat / Zobrazit v App Store

Náhled obrazovky aplikace


Uživatelské recenze

PoNaK
hodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaKhodnocení: iPhone/iPad App - PoNaK
Petr$J
Petr J
Proste super 
blog comments powered by Disqus

Nainstalovat

NainstalovatZobrazit v App Store