iPhone/iPad: Josef Blecha

APSS 2018

APSS 2018
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 26 září 2018
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

APSS ČR na podzim pravidelně pořádá dvoudenní Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, jehož program zahrnuje vystoupení představitelů státní správy, samosprávy i předních odborníků na sociální služby....

Více...

PIHS 2018

PIHS 2018
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 16 květen 2018
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

První International Health Summit (IHS) se v Praze odehrál v roce 2004. Motivací pořadatelů byla a je snaha přinést do střední Evropy praktické zahraniční zkušenosti s novinkami v organizaci a financování zdravotních služeb a zasadit je do místních podmínek. Základní charakteristikou IHS je vysoká kvalita řečníků a ucelený, provázaný program. Tématy minulých ročníků byly n...

Více...

MKSS 2017

MKSS 2017
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 29 listopad 2017
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Zaměřením této konference je kvalita v sociálních službách, která by měla být nedílnou součástí poskytování sociálních služeb. Cílem je poukázat na skutečnost, že kvalitou se v praxi sociálních služeb nerozumí pouze zákonné povinnosti poskytovatele a standardy kvality, ale že existují i další modely, které se v těchto službách implementují a přispívají tak k lepší a kvalit...

Více...

Den lékové alergie 2017

Den lékové alergie 2017
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 4 říjen 2017
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Akce konaná pod záštitou ČSAKI ČLS JEP. Má charakter postgraduálního vzdělávání. Účast bude ohodnocena kredity podle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníkům akce bude vydán certifikát s potvrzením o účasti a počtem kreditů.

Jak bylo předesláno, budeme se v letošním roce zabývat bezpečností prováděných kožních testů. Dalším tématem bude problematika reakcí n...

Více...

ČSARIM 2017

ČSARIM 2017
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 3 září 2017
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pozval na náš již XXIV. kongres, který pořádáme v Brně ve dnech 7. až 9. září 2017. Přivítá nás brněnské Výstaviště a věřím, že zde najdeme příjemné a důstojné prostředí.

Kongres se koná v roce 170. výročí prvního pod...

Více...

ANGIO 2017

ANGIO 2017
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 3 únor 2017
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Únorový termín a hotel Diplomat v Praze-Dejvicích zůstávají už po řadu let pevnými body našich setkání. V žádném případě však nechceme, aby kongres byl v ostatních ohledech konzervativní. Cílem organizátorů je, aby každoroční sjezd přinesl co nejvíce aktualit a nových nálezů a ukázal přehled toho, co se v uplynulém roce v oblasti cévních onemocnění odehrálo. Vývoj medicíny...

Více...

Zdravotnictví 2017

Zdravotnictví 2017
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 29 říjen 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Konference Zdravotnictví 2017, kterou divize Medical Services Mladé fronty, a. s., pořádá ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů ČR, proběhne letos již potřetí v řadě, a to ve dnech 1. a 2. listopadu. Konference, jejíž aktivní účastníci jsou zásadními hráči v oblastech politiky, ekonomiky i odborné péče ve zdravotnictví, je pro letošní rok naplánovaná na dva dny a ...

Více...

ČSARIM 2016

ČSARIM 2016
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 30 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.Pomocí aplikace máte v kapse celý program kongresu společně s užitečnými informacemi. Mezi další výhody patří možnost sestavit si osobní program....

Více...

APSS 2016

APSS 2016
Cena: ZDARMA
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Josef Blecha
Datum vydání: 20 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Pomocí aplikace máte v kapse celý program kongresu společně s užitečnými informacemi. Mezi další výhody patří možnost položit přednášejícím otázku nebo zúčastnit se dotazníku a příspět tak ke zkvalitnění kogresu v příštích ročnících....

Více...