iPhone/iPad: Intemodino Group s.r.o.

Krácení zlomků

Krácení zlomků
Cena: 0,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 7 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Kalkulačka pro převod zlomku na základní tvar.

Tato kalkulačka vypočítá největší společný dělitel čitatele a jmenovatele a vydělí jim čitatel i jmenovatel daného zlomku. Můžete zadávat i smíšená čísla.

Kalkulačka zobrazuje postup výpočtu.

K dispozici je také funkce historie výpočtů.

Možnost odesílání výsledků přes email....

Více...

Kalkulačka pro řešení kvadratických nerovnic

Kalkulačka pro řešení kvadratických nerovnic
Cena: 3,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 7 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Kalkulačka umožňuje vyřešit široký rozsah kvadratických nerovnic, včetně kvadratických nerovnic se závorkami a zlomky.
Kalkulačka zatím nepodporuje nerovnice s proměnnou ve jmenovateli.

Kalkulačka zobrazuje postup řešení a historie výpočtů.

Možnost odesílání výsledků přes email....

Více...

Kalkulačka pro výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku

Kalkulačka pro výpočet největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku
Cena: 0,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 7 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Kalkulačka vypočítává největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou, tří a čtyř čísel a rozkládá čísla na součin prvočísel.

Kalkulačka zobrazuje postup výpočtu.

Tato kalkulačka má také historii výpočtů.

Možnost odesílání výsledků přes email....

Více...

Kalkulačka zlomků a smíšených čísel XL

Kalkulačka zlomků a smíšených čísel XL
Cena: 2,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 7 září 2016
Typ aplikace: iPad

Tato kalkulačka na výpočet zlomků umí provádět jednoduché operace s 2 až 6 zlomky, smíšenými čísly a celými čísly.

Kalkulačka zobrazuje postup výpočtu a provedené výpočty ukládá do historie výpočtů....

Více...

Pokročilá kalkulačka pro řešení kvadratických rovnic

Pokročilá kalkulačka pro řešení kvadratických rovnic
Cena: 2,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 7 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Tato kalkulačka umožňuje vyřešit široký rozsah lineárních a kvadratických rovnic, včetně lineárních a kvadratických rovnic se závorkami a zlomky. Kalkulačka zatím nepodporuje rovnice s proměnnou ve jmenovateli.

Kalkulačka podporuje čtyři šablony pro řešení kvadratických rovnic:

"rozšířený" pro řešení kvadratických rovnice libovolného tvaru, včetn...

Více...

Kalkulačka pro řešení kvadratických rovnic

Kalkulačka pro řešení kvadratických rovnic
Cena: 0,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 7 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Kalkulačka pro řešení kvadratických rovnic s reálnými a komplexními kořeny.

Kalkulačka počítá kvadratické rovnice se zlomky a desetinnými čísly. a zobrazuje postup výpočtu.

Řeší kvadratické rovnice ve tvaru: ax2 + bx + c = 0, ax2 + bx = 0, ax2 + c = 0.

Historie výpočtů....

Více...

Kalkulačka pro převod zlomků na desetinná čísla a obráceně

Kalkulačka pro převod zlomků na desetinná čísla a obráceně
Cena: 2,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 7 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Kalkulačka pro převod zlomků na desetinná čísla a desetinných čísel na zlomky:
- převod zlomků a smíšených čísel na desetinná čísla.
- převod desetinných čísel a periodických desetinných čísel na zlomky.

Kalkulačka ukládá do paměti již provedené výpočty.

Možnost zasílání výsledků na emailem....

Více...

Pokročilá kalkulačka pro převod římských čísel na arabská čísla a obráceně

Pokročilá kalkulačka pro převod římských čísel na arabská čísla a obráceně
Cena: 1,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 5 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Tato kalkulačka Vám umožní převádět římská čísla na arabská a arabská na římská v rozmezí 1 - 3 999 999.
Vodorovná čára nad římskou číslici znamená, že daná číslice je vynásobena 1000.

Výsledek se zobrazí v textovém poli pod zadaným římským číslem.

Kalkulačka validuje vkládání římských čísel....

Více...

Kalkulačka pro řešení lineárních rovnic o jedné neznámé

Kalkulačka pro řešení lineárních rovnic o jedné neznámé
Cena: 0,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 5 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Potřebujete vyřešit lineární rovnice o jedné neznámé? Tato kalkulačka umožňuje vyřešit široký rozsah lineárních rovnic o jedné neznámé, včetně lineárních rovnic se závorkami a zlomky.

Kalkulačka umožňuje zadávání lineárních rovnic v libovolném tvaru. Kalkulačka zatím nepodporuje rovnice s proměnnou ve jmenovateli.

Speciální formáty pro řešení lin...

Více...

Kalkulačka pro řešení rovnic čtvrtého stupně

Kalkulačka pro řešení rovnic čtvrtého stupně
Cena: 4,99 €
Kategorie: Vzdělávání
Žádná hodnocení
Firma: Intemodino Group s.r.o.
Datum vydání: 5 září 2016
Typ aplikace: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Kalkulačka umožňuje snadno a rychle vyřešit rovnice čtvrtého stupně, kubické, kvadratické a lineární rovnice.

Kalkulačka počítá rovnice čtvrtého stupně, kubické, kvadratické a lineární rovnice se závorkami a zlomky. Kalkulačka zatím nepodporuje rovnice s proměnnou ve jmenovateli.

Kalkulačka podporuje dva formáty: "rozšířený formát" pro řešení rovn...

Více...