SERVIS 24 - Mobilní banka

SERVIS 24 - Mobilní banka
Cena: ZDARMA
Kategorie: Obchod/Finance
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka 5 hodnocení
Datum vydání: 4 leden 2012
Firma: Ceska sporitelna, a.s.
Velikost: 7.22 MB
Verze: 1.0.1
Typ aplikace: iPhone / iPod Touch

Popis

Aplikace SERVIS 24 je dostupná zdarma v české a anglické verzi.


NABÍDKA VE VEŘEJNÉ ZÓNĚ:
• Vyhledávání poboček a bankomatů České spořitelny. U každého bodu zájmu je uvedena adresa a otevírací doba. Vyhledávat můžete buď nejbližší pobočky / bankomaty nebo zadáním textového řetězce. Aplikace nabízí navigaci k vybranému cíli.
• Kontakty:
Infolinka České spořitelny a blokace karet (800 207 207)
Linka SERVIS 24 (956 777 956)


NABÍDKA PRO REGISTROVANÉ:
• Zobrazení zůstatku na účtech.
• Platby na účty všech bank v ČR. Platby lze zadat buď jako nové, ze seznamu příjemců nebo opakováním položky transakční historie.
• Skenování složenek. Unikátní služba umožňuje zrychlenou platbu poštovních poukázek „A“. Po nafocení složenky aplikace rozpozná vytištěnou částku a bankovní spojení a vyplní tyto údaje do příkazu k úhradě.
• Zabezpečení Vašich účtů prostřednictvím denního a měsíčního limitu pro převáděné částky.
• Potvrzení na e-mail k zadané platbě nebo vytvoření šablony pro budoucí použití.
• Synchronizace šablon příjemců s internetbankingem.
• Vyhledávání v transakční historii. Platby můžete filtrovat podle data zadání nebo podle typu (příchozí, odchozí, všechny).
• Zablokování aplikace v internetbankingu, na Lince SERVIS 24 (+420 956 777 956) nebo trojím chybným zadáním hesla pro Mobilní banku.


POSTUP REGISTRACE:
Registrace je dostupná uživatelům služby SERVIS 24 Internetbanking.

1. Přihlaste se do internetbankingu na www.servis24.cz. V záložce Nastavení vyberte volbu Nastavení SERVIS 24 – Mobilní banka
2. Vytvořte si Heslo pro Mobilní banku a poznamenejte Jednorázový kód. Nastavení potvrďte přes SMS nebo klientským certifikátem.
3. Ve stažené aplikaci zvolte „Aktivujte své zařízení“ a na poslední straně průvodce zadejte své Klientské číslo, Heslo pro mobilní banku a Jednorázový kód.
4. Po volbě Aktivovat se Vám aplikace SERVIS 24 aktivuje. Při dalším přihlášení zadávejte jen Heslo pro Mobilní banku.

Potřebujete-li se s námi spojit, kontaktujete nás na telefonním čísle +420 956 777 956 nebo na e-mailové adrese servis24@csas.cz.

=============================

The SERVIS 24 application is available free of charge in the Czech and English versions.

PUBLIC ZONE OFFER:
• Searching for Česká spořitelna branches and ATMs. The address and opening hours are provided for each point of interest. You can search either for the closest branch/ATM or by entering a text chain. The application offers navigation to the selected point of interest.
• Contacts:
Česká spořitelna and card blocking info line (+420 956 777 901)
SERVIS 24 line (+420 956 777 956)


OFFER FOR REGISTERED USERS:
• Displaying the account balance
• Payments to the accounts of all banks in the Czech Republic. Payments may be entered as new, from the list of payees or by repeating a transaction history item.
• Scanning of postal orders. This unique service allows for an expedite payment of postal orders “A”. After the postal order is scanned, the application recognises the printed amount and bank details and fills in these details directly into the payment order.
• Securing your accounts via the daily limit for transferred amounts.
• Confirmation of entered payments sent to the email or generation of a template for future use.
• Synchronisation of payee list with Internetbanking.
• Searching the transaction history. You may filter payments by the entry date or by their type (incoming, outgoing, all).
• Blocking the application in Internetbanking via the SERVIS 24 line (+420 956 777 956) or by treble incorrect entry of the Mobile Bank password.

Should you need to contact us, please call +420 956 777 956 or write to us at servis24@csas.cz.

Nainstalovat / Zobrazit v App Store

Náhled obrazovky aplikace


Uživatelské recenze

SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
Karel Donovalsky
Zklamání
Na aplikaci jsem čekal velmi dlouho, proto jsem myslel, že toho nabídne více. Navic je aplikace nestabilní. Scan složenek nefunkční. Nemožnost aktivace na více zařízeních. Neustále musím rozbalovat účty v seznamu, abych zjistil co u nich mohu provést za akce. Nejistota výsledku platby při přerušení spojení po odeslání platby. Nechráněný soubor pro zabezpečení. Dosahuje asi třetiny toho co nabízí aplikace CSOB.
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
Bubák01
Průměr
Aplikace je jednoduchá, elegantní a funkční. Ve srovnání třeba s ČSOB, kde mám druhý účet, toho sice zvládá polovinu, ale jako základ bohatě stačí ;)Srážím ale hvězdu za chybějící verzi pro iPad a hlavně za nemožnost aktivovat si na více zařízeních - rád bych měl aplikaci na telefonu i tabletu...
SERVIS 24 - Mobilní banka
hodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní bankahodnocení: iPhone/iPad App - SERVIS 24 - Mobilní banka
Matlas64
Super
Dobrá aplikace, ale ocenil bych přehled všech produktů, tak jak je vidím Servis 24 - Internetbanking. Možnost skenování složenek je bomba...
blog comments powered by Disqus

Nainstalovat

NainstalovatZobrazit v App Store